Križevački štatuti

Uživaj vino, al pameću većom,
Umjerenost sama radja ti srećom!